Copyright

Este interzisă preluarea, reproducerea și/sau publicarea oricăreia dintre imaginile aflate pe acest site, precum și a denumirilor care le insoțesc, fără acordul prealabil în scris al S.C. Zoom Dynamics SRL!

Detalii în textele de mai jos:

Imaginile și denumirile conținute în acest website sunt protejate de Legea Dreptului de Autor și orice utilizare neautorizată a imaginilor și denumirilor care le insoțesc înseamnă încălcarea Legii 8/1996. Nu este permisă descărcarea, copierea, reproducerea, distribuirea, transmiterea sau publicarea în nicio formă și sub nicio motivație a niciunei părți a imaginilor sau denumirilor conținute pe acest site fără acordul scris al proprietarului de drept.

Este interzisă, de asemenea, modificarea și/sau crearea unor derivate din oricare dintre imaginile sau denumirile existente pe acest website.

Imaginile și denumirile conținute în acest website sunt sub incidența unor clauze contractuale privind cedarea din partea autorilor a drepturilor patrimoniale către proprietarii de drept (terțe persoane fizice sau juridice) și/sau înregistrate la OSIM, după caz.

Accest website este destinat exclusiv scopurilor informative, pentru prezentarea sumară a portofoliului.

Pentru orice întrebări, informații suplimentare sau cereri de folosire a imaginilor și denumirilor conţinute în acest website, vă rugăm să ne contactați prin formularul de contact, e-mail sau telefonic.

ATENȚIE! Imaginile prezentate în acest web site ca portofoliu au fost și sunt sub incidența unor clauze contractuale privind cedarea drepturilor de folosire către terțe persoane fizice sau juridice. Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de folosirea neautorizată a imaginilor din acest website, CONTACTEAZĂ-NE!